Rolls-Roycen tutkimus- ja kehittämiskeskus Turkuun !

08.03.2017

Martti_Sipila_Kunnallisvaalit-Turku-2017_Rolls_-Royce2.jpgRolls-Royce on päättänyt sijoittaa Turkuun uuden etäohjattujen ja autonomisten alusten tutkimus- ja kehityskeskuksen. Uuden keskuksen on tarkoitus olla täydessä toimintavalmiudessa myöhemmin tänä vuonna ja se tulee kasvamaan tulevaisuudessa.

Turun seudun kasvua siivittää parhaillaan elinkeinoelämän erinomainen menestys: erityisesti meri-, lääke-, ja teknologiateollisuuden vahvat kasvunäkymät lisäävät luottamusta ja säteilevät korkeasuhdannetta myös muille toimialoille. Esimerkiksi tamperelainen ohjelmistoyritys Vincit Group Oy kertoi viime kuussa perustavansa 100 

DI –koulutuksen laajennus toteutettava nopeasti 

Koulutuksen osalta vahva kasvuvaihe korostaa erityisesti tarvetta saada kestävä ja pysyvä ratkaisu Varsinais-Suomen keskeisimpään osaamishaasteeseen: ylemmän teknillisen koulutuksen ja tutkimuksen vakavaan vajeeseen. Teknologiateollisuuden arvion mukaan korkeakoulutetun henkilöstön rekrytointitarve alueella lähes kaksinkertaistuu lähivuosina 2017 – 2021, jolloin vuotuisen tarpeen arvioidaan olevan noin 850 henkilöä. 

Nyt jos koskaan on aika toteuttaa DI -koulutusoikeuksien laajennus Turun yliopistoon palvelemaan alueemme vahvaa meri- ja valmistavaa teknologiateollisuutta, ja myös rakennusteollisuuden ja muiden toimialojen yhä vaativampia tulevaisuuden osaamistarpeita, kaupunginjohtaja Randell painottaa.hengen toimiston Turkuun. Keskeisenä sijoittumisperusteena oli Turun seudulta saatava osaava työvoima. Yksikköön haetaan ohjelmistokehittäjiä ja muita huippuasiantuntijoita. 

Turun kaupungin vetovastuulla valmisteltu, valtioneuvostolle vuoden 2016 lopulla toimitettu laaja-alainen koulutusreformi huomioi kaikki koulutusasteet. Ehdotuksessa koulutusjärjestelmän kapasiteetti ja laatu halutaan nostaa vastaamaan alueen veturiyritysten, meriteollisuuden, autoteollisuuden ja lääketeollisuuden tasoa ja tarpeita. Reformin tavoite on varmistaa ja lisätä resursseja valmistavan teollisuuden koulutustarpeisiin laaja-alaisesti ja turvata osaaminen sekä lyhyellä että myös pitemmällä aikavälillä.

12.04.2017Lämmin kiitos !
08.03.2017Rolls-Roycen tutkimus- ja kehittämiskeskus Turkuun !
28.02.2017Perussuomalaisten peukalonjälkiä
24.02.2017Funikulaari etenee
23.01.2017Sähkökäyttöinen Föri
11.01.2017Uudenlaiset suojatievalot
06.06.2014Eduskuntavaalit 2015