Turvallinen Turku

Valtion asettamat järjestyksen ylläpitoon vaikuttavat lait tuottavat turvallisuutta ja vapautta, mutta samaan aikaan ne myös rajoittavat vapautta ( tee mitä tahansa, mutta lain puitteissa ). Henkilökohtaisella tasolla vapaus luo turvallisuutta, mutta jokaisen on huolehdittava, että tähän vapauteen kuuluu turvallinen käyttäytyminen toisia ja yhteiskuntaa kohtaan. Valtion tuottamalla turvallisuudella vaikutetaan suoraan myös valtion sisäiseen turvallisuus tasoon. Joskin se ei aina välttämättä tarkoita kansalaisten turvallisuuden tai vapauden rajoittamatonta säilyttämistä.

Erityisesti haittamaahanmuutto on turvallisuuden näkökulmasta ilmiö, joka koskettaa niin eurooppalaisia kuin Suomen Turkuakin suuresti nyt ja tulevina vuosina. Liian suuri maahanmuuton nopeus ja määrä kulttuurisesti vieraista ja sopeutumattomista maista on järjetöntä ja toimimatonta politiikkaa. Haittamaahanmuutto on myös huomattava taloudellinen rasite ja turvallisuusuhka.

Turvallinen Turku on myös viihtyisä Turku.

Tähän pystyt vaikuttamaan tukemalla minua kuntavaaleissa.
Minulla on intoa sekä kykyä kehittää Turun elinympäristöä parantavia ja ilahduttavia toimintamalleja. Luomalla merkityksellistä tekemistä organisoitumalla, tuottamalla erilaisia turvallisuuden käytäntöjä, tarjoamalla kaupunkilaisille vaikutusmahdollisuuksia ja turvaamalla peruspalvelut ja oikeudet kaikille suomalaisille rakennamme parempaa kaupunkia.

Turvallinen Turku olisi myös houkutteleva kohde kansainvälisille yrityksille ja tuottavaa työtä tekeville erityistaitoisille työntekijöille ja heidän perheilleen.

Me olemme useilla mittareilla maailman parhaita, maailman parhaimmassa maassa. Näin ollen voimme suomalaisina pitää kiinni omasta kulttuuristamme ja tavoistamme rehdisti, eikä siinä ei ole mitään hävettävää. Me olemme aikojen saatossa luoneet kansalaisillemme sopivat moraalikäsitykset ja niitä voimme edelleenkin hyvillä mielin noudattaa. Tähän elämäntapaan on hyvä muidenkin tottua jos aikovat täällä menestyksekkäästi olla. Kaikilla pitää olla samat säännöt ilman rodullisia tai uskonnollisia poikkeuksia. Meidän ei pidä olla hyväksymässä tänne minkäänlaista muuta ideologiaa.

Köyhyys koskettaa "hyvinvointi valtiossamme" yli miljoonaa suomalaista ja tuhansia turkulaisia. Siitä kärsivät eniten pitkäaikaissairaat ja työttömät, jotka tuntevat turvattomuutta ja ahdistusta. Tämä on ensi sijassa valtion asia, mutta Turussakin tämä ongelman hoitamiseen on keskityttävä vakavammin