Kuvateksti

Kuntavaaliohjelmani 2021

Turku tarvitsee jatkuvaa rakentamista ja vanhan elävöittämistä menestyäkseen

Kaupunkien vaikutus on maailmanlaajuisesti lisääntynyt merkittävästi. Nykyaikaiset kaupungit ja kaupunkialueet muodostavat julkisten ja yksityisten toimijoiden välisen kumppanuus verkoston. Ne luovat huomattavan osan kansantalouden kasvusta ja innovatiivisesta toiminnasta. Tämä on lisännyt kaupunkien välistä kilpailua huomattavasti. Jotta Turku pärjäisi tässä kilpailussa on elinkeinorakenteen, osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen pidettävä huipussaan.

Turku on vanha hansakaupunki ja sillä on pitkät kansainvälisen kaupan perinteet. Hyvät kauppa- ja markkinayhteydet, satama ja sisämaa yhteydet eivät enää riitä. Turussa tarvitaan myös enemmän elinkeinopainotteista kaupunkipolitiikkaa, jolla vaikutetaan kaupungin kehittymiseen.
Tätä kaupunkipolitiikkaa tekevät kaupunkien valtuustot, valtion virkamiehet, kauppakamari, elinkeinoelämä järjestöineen, ammattiyhdistysliikkeet sekä asukkaat ja kaupunkipuolueet, kuten perussuomalaiset. Perussuomalaiset on kaupunkimyönteinen puolue, joka puolustaa kaupunkilaisten etua, taloudellista ja sosiaalista menestystä.

Meidän on järkevää kohdistaa kaupungin investointeja fyysiseen rakentamiseen, maisemaan ja vanhaan rakennusperintöömme, tehdä korkeakoulu yhteistyötä sekä panostaa teknologiaan.
Näistä on tullut tärkeimpiä vetovoiman tekijöitä alueiden kilpaillessa yrityksistä ja asukkaista.


Rakentamisella, maankäytöllä ja liikenteen suunnittelulla voidaan vahvistaa myös paikallista identiteettiä ja kulttuuria.


Vetovoimaiseen ja menestyvän kaupunkiin kuuluu alhainen verotus, vanhojen teollisuusalueiden elvytys, hyvä infrastruktuuri, monipuoliset kulttuuri ja taidehankkeet, menestyvät urheiluseurat, houkutteleva yliopisto, paikallinen identiteetti ja elämäntavat.

Turun taloustilannetta on saatava parannettua ja yritysten investoinnit ovat siinä keskeisessä asemassa.

Suurten rakennushankkeiden, kuten elämyskeskuksen, konserttitalon ym. rakentaminen ei ole ainoastaan palvelujen tarjoamista kaupungin asukkaille ja lähialueiden asukkaille. Ne tuovat myös lisää veronmaksajia kaupunkiin, joilla palvelut saadaan pidettyä nykyisellä tasolla.
Suuret rakennushankkeet tuovat kustannuksia kaupungille heti mutta niiden tulevat tuotot näkyvät vasta vuosien päästä. Tämä on välillä erittäin ongelmallista veronmaksajien kannalta, jotka eivät tätä aina hahmota ja suhtautuvat niihin ensin varsin negatiivisesti.

Näitä hankkeita tarkasteltaessa unohtuu usein niiden tärkeä työllistävä ja innovatiivinen rooli rakennusaikana, joka sisältyy näihin kustannuksiin. Nämä edistävät työttömyyden vähenemistä huomattavasti. Se on suoraa rahaa takaisin kaupungille. Samalla kehitetään mm. uusia ratkaisuja rakentamiseen, ympäristö ja energiapolitiikkaan. (Tilojen monipuolisempi käyttö)
Kohteiden valmistuttua saadaan uusia työllistäviä palveluiden ja tiedon tuottajia, urheilullisia ja kulttuurisia toimintoja, satoja uusia asuntoja sekä verotuloja. Lisäksi saamme vetovoimatekijöitä ja kilpailuetuja muihin kaupunkeihin nähden. Jotka tuovat uusia osaajia ja veronmaksajia Turkuun.
Näiden laitosten järjestämissä tapahtumissa huomattava määrä kaupungin alueen ulkopuolista rahaa siirtyy kaupungin yrittäjille.

Esimerkiksi Tampereen Kansi- ja Areena hankeen on arvioitu tuovan vuositasolla n 1000 uutta työpaikkaa kaupunkiin ja koko Suomeen n. 2000 työpaikkaa. Koko projektin laskennallinen verovaikutus on n. 50 miljoonaa euroa  ja kannen valmistumisen jälkeen tuottavan verotuloina n 10 miljoonaa euroa/vuosi.

Lisäksi suurien tapahtumien kävijöistä n 60% on muualta Suomesta tai ulkomailta. Näistä paikalliset kuluttavat n. 50 euroa ja kaupungin ulkopuolelta kuluttavat n.150eur (yöpyminen, ravintolat, liikkuminen). Tämä tuottaisi noin 0,5 miljoonan euron verran tuloja kaupungille/ tapahtuma.

Matkailualalla on entistä suurempi merkitys myös Suomelle. Matkailu tuo myös mukanaan työpaikkoja ja uutta infrastruktuuria ja sen vientiarvo on lähes 5 miljardia euroa. Tästä olisi Turunkin saatava tästä entistä suurempi osa. Ja uudiskohteet tuovat lisäarvoa myös Turkuun vanhojen historiallisten rakennusten arvoa unohtamatta.

Turussa olisi hyvä myös tunnustaa ja tunnistaa kaupunkien väliset erot, paikallinen identiteetti ja elämäntavat